تجدید مزایده تجدید مزایده اجاره سالن های غذا خوری ، امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجویی


نوع فراخوانتجدید مزایده
نوع برگزاریعمومی
محل دریافت اسناددانشگاه بوئین زهرا
مهلت دریافت اسناد۲۹ بهمن ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهاد۲۹ بهمن ۱۳۹۸
تاریخ اعتبار پیشنهاد۲۹ بهمن ۱۳۹۸
نام روزنامه منتشرکننده آگهیروزنامه فرهیختگان و ولایت
تاریخ درج اگهی در روزنامه۱۵ بهمن ۱۳۹۸
فرم درخواست فایل های مناقصه

لطفأجهت دریافت فرم های کامل مزایده بر روی لینک بالا کلیک و پس از پرداخت وجه از طریق سامانه بانک ملی در صفحه ای که بعد از واریز مبلغ نمایش داده می شود بر روی لینک ، کلیک و دانلود فرمایید.

 

راهنمای شرکت در مزایده