تجدید مناقصه تجدید مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب


نوع فراخوانتجدید مناقصه
نوع برگزاریمناقصه‌ عمومی
محل دریافت اسناددانشگاه آزاد بوئین زهرا
مهلت دریافت اسناد۳۰ دی ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهاد۳۰ دی ۱۳۹۸
تاریخ اعتبار پیشنهاد۳۰ دی ۱۳۹۸
نام روزنامه منتشرکننده آگهیروزنامه فرهیختگان و ولایت
تاریخ درج اگهی در روزنامه۱۷ دی ۱۳۹۸
فرم درخواست فایل های مناقصه

لطفأجهت دریافت فرم های کامل مزایده بر روی لینک بالا کلیک و پس از پرداخت وجه از طریق سامانه بانک ملی در صفحه ای که بعد از واریز مبلغ نمایش داده می شود بر روی لینک ، کلیک و دانلود فرمایید.

 

راهنمای شرکت در مزایده