تجدید مزایده تجدید مزایده انتشارات دانشجویی


تجدید مزایده انتشارات دانشجویی
نوع فراخوانتجدید مزایده
نوع برگزاریعمومی
محل دریافت اسناددانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا
مهلت دریافت اسناد۳۰ دی ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهاد۳۰ دی ۱۳۹۸
تاریخ اعتبار پیشنهاد۳۰ دی ۱۳۹۸
نام روزنامه منتشرکننده آگهیفرهیختگان و ولایت
تاریخ درج اگهی در روزنامه۱۷ دی ۱۳۹۸
فرم درخواست فایل های مناقصه

لطفأجهت دریافت فرم های کامل مزایده بر روی لینک بالا کلیک و پس از پرداخت وجه از طریق سامانه بانک ملی در صفحه ای که بعد از واریز مبلغ نمایش داده می شود بر روی لینک ، کلیک و دانلود فرمایید.

 

راهنمای شرکت در مزایده