مناقصه مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی و اساتید


نوع فراخوانمناقصه
نوع برگزاریمناقصه‌ عمومی
محل دریافت اسنادوبسایت دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا
مهلت دریافت اسناد۲۵ آذر ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهاد۲۵ آذر ۱۳۹۸
تاریخ اعتبار پیشنهاد۲۵ آذر ۱۳۹۸
نام روزنامه منتشرکننده آگهیروزنامه فرهیختگان و ولایت
تاریخ درج اگهی در روزنامه۱۲ آذر ۱۳۹۸
فرم درخواست فایل های مناقصه

لطفأجهت دریافت فرم های کامل مزایده بر روی لینک بالا کلیک و پس از پرداخت وجه از طریق سامانه بانک ملی در صفحه ای که بعد از واریز مبلغ نمایش داده می شود بر روی لینک ، کلیک و دانلود فرمایید.

 

راهنمای شرکت در مزایده