تجدید مزایده تجدید مزایده اجاره سالن های غذاخوری، امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجویی


نوع فراخوانتجدید مزایده
نوع برگزاریعمومی
محل دریافت اسناددانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا
مهلت دریافت اسناد۲۲ اسفند ۱۳۹۷
مهلت ارسال پیشنهاد۲۲ اسفند ۱۳۹۷
تاریخ اعتبار پیشنهاد۲۲ اسفند ۱۳۹۷
نام روزنامه منتشرکننده آگهیروزنامه فرهیختگان و ولایت
تاریخ درج اگهی در روزنامه۱۲ اسفند ۱۳۹۷
فرم درخواست فایل های مناقصه

لطفأجهت دریافت فرم های کامل مزایده بر روی لینک بالا کلیک و پس از پرداخت وجه از طریق سامانه بانک ملی در صفحه ای که بعد از واریز مبلغ نمایش داده می شود بر روی لینک ، کلیک و دانلود فرمایید.

 

راهنمای شرکت در مزایده