مزایده مزایده خودروی سواری


نوع فراخوانمزایده
نوع برگزاریعمومی
محل دریافت اسناددانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا
مهلت دریافت اسناد۰۵ اسفند ۱۳۹۷
مهلت ارسال پیشنهاد۰۵ اسفند ۱۳۹۷
تاریخ اعتبار پیشنهاد۰۵ اسفند ۱۳۹۷
نام روزنامه منتشرکننده آگهیروزنامه فرهیختگان و ولایت
تاریخ درج اگهی در روزنامه۰۳ اسفند ۱۳۹۷
فرم درخواست فایل های مناقصه

لطفأجهت دریافت فرم های کامل مزایده بر روی لینک بالا کلیک و پس از پرداخت وجه از طریق سامانه بانک ملی در صفحه ای که بعد از واریز مبلغ نمایش داده می شود بر روی لینک ، کلیک و دانلود فرمایید.

 

راهنمای شرکت در مزایده