آگهی مناقصه خرید،نصب و راه اندازی،آموزش و گارانتی سیستم نظارت تصویری


نوع فراخوانآگهی مناقصه
نوع برگزاریمناقصه‌ عمومی
مهلت دریافت اسناد۲۷ مهر ۱۳۹۶
مهلت ارسال پیشنهاد۲۷ مهر ۱۳۹۶
تاریخ اعتبار پیشنهاد۲۷ مهر ۱۳۹۶
تاریخ درج اگهی در روزنامه۱۷ مهر ۱۳۹۶