مزایده اجاره سالن های غذاخوری، امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجویی


نوع فراخوانمزایده
نوع برگزاریعمومی
محل دریافت اسنادسایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا
مهلت دریافت اسناد۲۳ خرداد ۱۳۹۶
مهلت ارسال پیشنهاد۲۳ خرداد ۱۳۹۶
تاریخ اعتبار پیشنهاد۲۳ خرداد ۱۳۹۶
نام روزنامه منتشرکننده آگهیروزنامه فرهیختگان و ولایت
تاریخ درج اگهی در روزنامه۱۰ خرداد ۱۳۹۶
فرم درخواست فایل های مناقصه