نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
عنواننوع فراخواننوع برگزاریمهلت ارسال پیشنهاد
خرید،نصب و راه اندازی،آموزش و گارانتی سیستم نظارت تصویریآگهی مناقصهمناقصه‌ عمومی۲۷ مهر ۱۳۹۶
انتشارات دانشجوییتجدید مزایدهعمومی۱۲ شهریور ۱۳۹۶
انتشارات دانشجوییمزایدهعمومی۰۱ مرداد ۱۳۹۶
اجاره سالن های غذاخوری، امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجوییمزایدهعمومی۲۳ خرداد ۱۳۹۶
فروش مخازن آب،کانکس،ضایعات و کاغذ باطلهتجدید مزایدهعمومی۲۹ دی ۱۳۹۵
اجاره سالن های غذا خوریُ امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجوییتجدید مزایدهعمومی۲۹ دی ۱۳۹۵
فروش مخازن آب،کانکس،ضایعات و کاغذ باطلهمزایدهعمومی۱۵ دی ۱۳۹۵
اجاره سالن های غذا خوریُ امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجوییمزایدهعمومی۱۵ دی ۱۳۹۵
سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی و اساتیدمناقصهمناقصه‌ عمومی۲۴ آذر ۱۳۹۵