دستور العمل ثبت نام در دوره های آموزشی

دستورالعمل ثبت نام در دوره های آموزشی:

-         ثبت نام در دوره های آموزشی پیش بینی شده در واحد

جهت اطلاع از چگونگی ثبت نام در دوره های ضمن خدمت از طریق نرم افزارسیستم اتوماسیون آموزش نیروی انسانی فایل پیوست را دانلود نمائید.  

-         ثبت نام در دوره های آموزشی حضوری و مجازی پیش بینی شده در منطقه 8

با مراجعه به قسمت دوره های پیش بینی شده منطقه 8 پس از انتخاب دوره های مربوطه فرم های لازم جهت ثبت نام را در قسمت فرم ها تکمیل و پس از تایید و امضا به دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی تحویل نموده و یا از طریق Email  به آدرس الکترونیکی amzbuiniau@yahoo.com ارسال فرمائید.

 جهت هماهنگی با کارشناسان مربوطه در منطقه 8 با شماره تلفنهای درج شده در قسمت پیش بینی دوره های منطقه 8 تماس حاصل فرمائید.

توجه: گزینش دوره ها می بایست بر اساس بخشنامه شماره 89/46878 مورخ 85/03/02 و جدولهای مربوطه ویژه هیات علمی و بخشنامه 89/83128 مورخ 83/05/15 ویژه بورسیه صورت پذیرد. (مراجعه شود به قسمت آئین نامه ها)

-         ثبت نام در کارگاههای پیش بینی شده سایر واحدهای منطقه 12

با مراجعه به قسمت دوره های پیش بینی شده منطقه 12پس از انتخاب دوره های مربوطه فرم لازم جهت ثبت نام را در قسمت فرم ها تکمیل و پس از تایید و امضا به دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی تحویل نموده و یا از طریق Email  به آدرس الکترونیکی amzbuiniau@yahoo.com ارسال فرمائید.

جهت هماهنگی با کارشناسان مربوطه در واحد های انتخابی با شماره تلفنهای درج شده در قسمت پیش بینی دوره های منطقه 12تماس حاصل فرمائید.