اسامی کارکنان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۶ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلی
20نبی الهآقا علیخانیعلوم اجتماعی
25مرتضیآقا علیخانیعلوم انسانی
40یاسرآقا علیخانیحسابداری
5عزیزالهآقاعلیخانیزبان و ادبیات فارسی
9محمودآقاعلیخانیعلوم ارتباطات
63راضیهابراهیمی نژادتربیت بدنی علوم ورزشی
46سحراحمدیحسابداری
11نسترناردیخانیزبان و ادبیات فارسی
14عنایتاصغریروانشناسی بالینی
73فتحعلیال حکمتمدیریت صنعتی