اسامی کارکنان


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۷۶ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلی
61سعیدپور رضاتربیت بدنی
62پروانهچگینیشیمی
63راضیهابراهیمی نژادتربیت بدنی علوم ورزشی
64حسیندرزی اسماعیل پورکتابداری
65حکیمهقموشیکتابداری
66زهرایوسفی فردعلوم تجربی
67سودابهعبدلیعلوم تجربی
68مهدیمحمدخانیمهندسی کشاورزی-خاکشناسی
69بتولسامهءروانشناسی صنعتی سازمانی
70زهراچشماپوشمهندسی تکنولوژی نرم افزار