اسامی کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیمدرکت تحصیلی
41اکبرزینلیادبیات و علوم انسانیدیپلم
42علی راستعزیزی میرزاآبادبیسواد
43مهدیمحرم پورمهندسی عمران(آب و خاک)فوق لیسانس
44علیسهراب قزوینیگرافیک کامپیوتریدیپلم
45محسنغلامی نیامهندسی عمرانفوق لیسانس
46سحراحمدیحسابداریلیسانس
47سید حسینمیرآقائی جعفریحسابداریلیسانس
48سمانهبهرام نژادحسابداریفوق لیسانس
49رضاصفائیادبیات علوم انسانیدیپلم
50علیرضالطیفیمدیریت بازرگانیلیسانس
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۷۶ مورد.