اسامی کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیمدرکت تحصیلی
31آیداجلیلهمهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطاتفوق لیسانس
32سوسنبرعبدی فتح آبادحقوقلیسانس
33حسینبهرامیگرافیک کامپیوتریدیپلم
34مهدیاینانلو یغمورلوگرافیک کامپیوتریدیپلم
35زهراصانعی موسویحسابداریلیسانس
36مرتضیعموئینقشه کشی ساختماندیپلم
37صغریمهدیانسوم راهنمایی
38پریساعامرزادهمدیریت بازرگانیفوق لیسانس
39زهرابابائی بوئینیسوم راهنمایی
40یاسرآقا علیخانیحسابداریلیسانس
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۶ مورد.