اسامی کارکنان


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۶ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلی
11نسترناردیخانیزبان و ادبیات فارسی
12الهامناصری خیاویزبان و ادبیات فارسی
13حمیدرضاباقری نیکومهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار
14عنایتاصغریروانشناسی بالینی
15رضاگروسیمکانیک خودرو
16سید جهانگیرسادات رسول
17علی اکبرچگینی
18لیلانعمتیحقوق
19عبدالهتقی خانیعلوم سیاسی
20نبی الهآقا علیخانیعلوم اجتماعی