اسامی کارکنان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۶ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلی
1مظفرنادریعلوم تربیتی
2ابوالفضلصفیعی پورمدیریت آموزشی
3محمدنوریانیمدیریت صنعتی
4سهرابامینی پیرهراتینقشه کشی ساختمان
5عزیزالهآقاعلیخانیزبان و ادبیات فارسی
6مریممنافیمیکروبیولوژی
7حامدخسرویالهیات و معارف اسلامی
8حجت الهمهرعلیانفقه و مبانی حقوق
9محمودآقاعلیخانیعلوم ارتباطات
10اکبرحشمتیزبان و ادبیات عرب